Osobní sestra

Domácí ošetřovatelská péče

Péče je komplexní a zahrnuje balíček vše v jednom. Klientovi po přijetí do péče nabízím služby, které jsou v mé kompetenci. K tomu navíc se můžeme pobavit o možnostech, které máme. 

Hovořit o smrti a blížícím se konci otevřeně, šetrně, s laskavostí a vděčností. Rodinu naučím jak pečovat o svého blízkého, co pro něj mohu udělat i na sklonku jeho života. 


Samozřejmostí je možnost být i při odcházení jeho duše přítomna a celkově Vás provedu všemi peripetiemi, které se řeší při úmrtí Vašeho blízkého. Připravíme ho na poslední cestu a Vy se s ním budete moci důstojně rozloučit. Jsem Vám nápomocna ve všech Vašich otázkách a potřebách, které budete mít. Spolu to zvládneme.

Odměna – 1.000,- Kč hodinu

Tato cena je velmi individuální. Vychází z potřeb klienta a finanční situace. 

Cena je uvedena pouze orientační a ovšem se dá komunikovat. Péče o blízkého člověka je už takto náročná sama o sobě a to nejen psychicky a fyzicky, ale též finančně. Proto bych byla ráda nápomocna i v tomto případě a cenu upravila vždy na míru rodině.