Lektorská činnost

V roce 2021 ihned na začátku roku jsem cítila, že bych chtěla předávat nějaké informace pro ostatní lidičky. V té době jsem ještě hledala svoji životní cestu a přišel mi do cesty Oblastní spolek Český červený kříž Plzeň. 

Začala jsem tedy chodit na přednášky a učila se předávat první pomoc. Moc mi to bavilo, protože koncept , který děvčata vymyslely, bylo předávání informací pomocí zážitků, tedy zážitková metoda v praxi.

Vnímala jsem, jak lze zapojit do „hry“ i ty největší  zarputilce. Sama jsem poznala na kurzu bazální stimulace, jak je důležité, pokud to lze, si vše na sobě vyzkoušet. Vnímáte pak všechny věci úplně jinak, osaháte si je a nemáte strach cokoliv podniknout. 

Byla to velká  výzva tehdy překročit svoji komfortní zónu, ale vyplatilo se, protože tato činnost mi připravovala na své další semináře.

Přednášky a semináře pro veřejnost

   

 Rozhodla jsem se tedy jíti cestou sama – tzv. „ jít s kůží na trh „ pořádám tedy různé semináře na téma „Vědomé umírání“ – nabízím přednášky ve školách, zdravotnických zařízeních či pro veřejnost. Vždy ji upravím dle toho, s kým zrovna budu hovořit. Mám velkou radost, že na semináře chodí i malé děti, které jsou daleko více připravené na smrt a toto téma mají rozhodně lépe uchopeno než my dospělí.

  Pokud máte zájem o spolupráci se mnou na téma zdravotnictví, téma psychohygieny, smrti a umírání, spirituality, osobního rozvoje či jakékoliv téma, které je k tomu příbuzné, neváhejte mi oslovit ke spolupráci.

   Odměna – 1.000,- Kč / hodina + doprava